Aportació als de Requesens d’arreu

(versión en español a continuación)

Sóc Antoni Maria Claret Palmarola i Creus. Fill de Montserrat Creus de Requesens. De la família de la meva àvia -els de Requesens Inglés- només la vaig conéixer a ella i a dues besties més. Tan sols un cop, el besoncle Josep Maria, que vivia a Nova York, ens va fer una visita però crec que no hi era a casa.

El poc que conec em fa pensar que eren molt donats a l’aventura i no els feia mandra cercar noves experiències a l’altra banda de l’oceà. Fixeu-vos que els quatre besoncles que podia haver conegut van marxar a Amèrica i no pas plegats al mateix país. Dos van fer arrels a Xile, un a Veneçuela i l’altre als Estats Units.

Tenim unes quantes imatges d’aquesta família i alguns documents que acrediten dates de fets existencials. Com que en els darrers temps detecto un cert moviment de retrobament entre els de Requesens arran del grup creat a Facebook i, alhora, he pogut contactar amb descendents de dos besoncles, m’he proposat penjar a la xarxa el que disposo ja que potser a algú li pot ser d’interès.

image

La meva mare Montserrat Creus de Requesens. / Mi madre

 

Aportación a los de Requesens de todo el mundo

Soy Antoni Maria Claret Palmarola i Creus. Hijo de Montserrat Creus de Requesens. De la familia de mi abuela -los de Requesens Inglés- sólo la conocí a ella y a dos tías abuelas más. Tan sólo una vez, el tío abuelo José María, que vivía en Nueva York, nos hizo una visita pero creo que no estaba en casa.

Lo poco que conozco me hace pensar que eran muy dados a la aventura y no les daba pereza buscar nuevas experiencias al otro lado del Atlántico. Fíjaros que los cuatro tíos abuelos que podía haber conocido marcharon a América y no juntos al mismo país. Dos echaron raíces en Chile, uno en Venezuela y el otro a los Estados Unidos.

Tenemos unas cuantas imágenes de esta familia y algunos documentos que acreditan fechas de hechos existenciales. Como en los últimos tiempos detecto un cierto movimiento de reencuentro entre los de Requesens a raíz del grupo creado en Facebook y, al mismo tiempo, he podido contactar con descendientes de dos tíos abuelos, me he propuesto colgar en la red la información que dispongo ya que, quizás, puede resultar de interés a alguien.

image

La meva àvia Pepita de Requesens Inglés / Mi abuela